Stembureaus

Onregelmatigheid bij verkiezingen in twee stembureaus Diemen

Bij twee stembureaus in de gemeente Diemen zijn de stemmen bij de Kamerverkiezingen van 22 november opnieuw geteld. Dat is gebeurd op verzoek van de Kiesraad nadat in de processen-verbaal  van die stembureaus onregelmatigheden waren aangetroffen. Het gaat daarbij om stembureau 1 in het gemeentehuis en stembureau 9 dat was gevestigd in de gymzaal in Diemen-Noord. Vanwege de problemen moest het gemeentelijk stembureau eerder deze week ook een nieuwe zitting houden, zo blijkt uit een mededeling van de gemeente.