Gemeente kijkt naar renovatie of nieuwbouw zwembad Diemen

De gemeente wil begin volgend jaar beoordelen of het Duran Zwembad in Diemen-Zuid nog gerenoveerd kan worden of dat een nieuw zwembad gebouwd moet worden. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat de levensduur van het complex op zijn einde loopt. B&W willen daarom in beeld brengen hoe lang het zwembad nog meegaat en wat daarvoor gedaan moet worden. Dat wordt bekeken in samenhang met de wens om in Diemen ook een middelbare school te stichten. β€˜β€™De ambities hebben onderlinge samenhang,’’ aldus het college. Eerder riepen B&W wel twijfels op of er op termijn nog wel geld is voor beide projecten. Bovendien blijkt ook de ambtelijke capaciteit op het gemeentehuis tegen zijn grenzen aan te lopen. Zo is er op dit moment al geen of weinig capaciteit op het middelbaar onderwijs, maar ook op andere beleidsvelden en in de aansturing zijn er capaciteitsproblemen. Dit probleem speelt breder in de organisatie, aldus een notitie aan de gemeenteraad.