Buitenlust

Bebouwen speelveld in wijk Buitenlust Diemen gaat door

Het plan om 38 woningen tot vijf bouwlagen te bouwen op een speelveld in de wijk Buitenlust in Diemen mag doorgaan. De Raad van State heeft een beroep verworpen van de bewonersvereniging die jaren heeft gestreden tegen het plan om het speelveld op te geven. De RvS vindt onder meer dat de gemeenteraad ´de gevolgen van het plan voor het groen en speelplekken aanvaardbaar heeft mogen achten´. Bovendien heeft de gemeenteraad terecht voorrang gegeven aan sociale woningbouw boven behoud van het groen in de wijk. ´De voorzieningenrechter begrijpt dat de bewonersvereniging het daarmee niet eens is, maar dat neemt niet weg dat er groen overblijft in het plangebied en de omgeving en dat elders in de omgeving speelplekken zullen worden gerealiseerd,´ aldus de uitspraak. Ook het argument van de buurt dat de woningbouw zal leiden tot ernstige verkeers- en parkeeroverlast wordt afgewezen.