Diemen komt in misdaad Top 20

Diemen komt in misdaad Top 20

Diemen is op de lijst van misdaad-gemeenten in de Top 20 gekomen. Vooral door een toename van de zwaardere misdrijven is Diemen gestegen van de 28e plaats in 2015 naar de 19e plaats vorig jaar op de AD Misdaadmeter. Het sterkst is de stijging bij de straatroven: 36 in 2016 tegen 11 een jaar eerder. Het aantal overvallen nam toe van één naar vier, het aantal mishandelingen van 71 naar 78 terwijl het aantal bedreigingen met 67 vrijwel even groot was als in 2015. Verder werden er 58 autodiefstallen gemeld, dat is 13 meer. Aan de andere kant daalden de woninginbraken van 155 naar 126 en werd er 163 een autokraak gemeld tegen 211 keer een jaar eerder.