Opening busbaan Diemen-Zuid op tafel

De busbaan in Diemen-Zuid wordt mogelijk opengesteld voor alle autoverkeer. B&W laten een variant voor het verkeer uitwerken met een opengestelde busbaan in combinatie met een 30 kilometer zone. In oktober zal overleg worden gevoerd met de buurtbewoners, waarbij zij hun wensen m.b.t. de verkeersveiligheid en -afwikkeling naar voren kunnen brengen. Ook zullen de al uitgevoerde onderzoeken naar de infrastructuur in Diemen-Zuid worden besproken. Verwacht wordt dat de gemeenteraad medio 2018 een besluit kan nemen over het al dan niet openstellen van de busbaan. Daarna moeten dan ook nog de vereiste werkzaamheden worden uitgevoerd.