Diemen heeft veel werkgelegenheid

Diemen telde een goed jaar geleden ruim 923 banen per 1.000 inwoners van 15 tot 64 jaar. Voor heel Nederland ligt dat getal op 744 banen per 1.000 inwoners. Ook heeft Diemen meer bedrijfsvestigingen dan het gemiddelde voor het hele land, namelijk 145 per 1.000 inwoners van 15 tot 64 jaar vergeleken bij een landelijk cijfer van 134. Het aantal ingeschreven bedrijven neemt bovendien snel toe. In 2016 waren er 113 oprichtingen van nieuwe bedrijven per 1.000 bedrijven terwijl dat voor Nederland als geheel op 98 oprichtingen komt. De gegevens zijn te vinden in waarstaatjegemeente.nl