Diemen Nieuws

Eénrichtingverkeer op Stammerkamp

Op bedrijventerrein Stammerkamp is éénrichtingsverkeer ingesteld op de ‘lus’ van Stammerkamp en Stammerhove. De verkeersmaatregel is genomen op verzoek van en in overleg met de ondernemers op deze bedrijfslocatie. Stammerkamp heeft enkele jaren geleden al een kwaliteitsverbetering ondergaan in het kader waarvan ook het verkeer beter wordt geregeld. Het bedrijventerrein biedt onder meer plaats aan het hoofdkantoor van Claudia Sträter en sinds kort ook aan energiebedrijf Main Energy en Milieu Service Nederland.