Raadneemtbesluit

Raad moet beslissen over hoogbouw Arent Krijtstraat

Het plan om een 35 meter hoog flatgebouw te bouwen op de hoek van de Arent Krijtstraat en de Johan van Soestdijkstraat, dat op veel bezwaren van omwonenden stuit, ligt nu op tafel bij de gemeenteraad. Het project omvat 66 woningen in elf verdiepingen met een parkeergarage met 42 plaatsen. De flat moet komen op de plaats van het voormalige kantoor van onder meer Yarden dat momenteel wordt gesloopt. Tegen het plan zijn 33 bezwaarschriften ingediend door omwonenden die vrezen voor parkeeroverlast, te veel schaduw en andere hinder. Bovendien vinden zij dat een maatschappelijk draagvlak ontbreekt voor een hoge woontoren op deze locatie. Het plan kan alleen doorgaan als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. B&W hebben voorgesteld die verklaring inderdaad te verlenen. De gemeenteraad praat over de plannen op 14 september.    Zie ook https://www.facebook.com/HoogbouwNee