Fraudecontrole

Fraude-controle op tientallen adressen in Diemen-Noord

Een gemeentelijk fraudeteam gaat de komende vier maanden tachtig adressen in Diemen-Noord controleren op adresfraude, identiteitsfraude, illegale onderhuur, overbewoning, drugsteelt en toeslagenfraude. Aanvullend gaat ook de politie op een groot aantal adressen controles uitvoeren.
De controles van het fraudeteam, waarover diemerkrant.nl al eerder berichtte, gebeuren door middel van huisbezoeken, gegevensuitwisseling, samenwerking met partnerorganisaties en het opleggen van sancties, aldus de gemeente. Het gemeentelijke fraudeteam wordt bij de nieuwe aanpak ondersteund door een Flexibel Interventie Team vanuit het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Na afloop van de proef beslist de gemeenteraad of deze aanpak wordt uitgebreid naar andere wijken van Diemen.