Diemen Nieuws

Afvalstoffenheffing in Diemen weer omlaag

De afvalstoffenheffing in Diemen gaat in 2018 voor het vijfde achtereenvolgende jaar omlaag. De rioolbelasting blijft op hetzelfde peil als de laatste vijf jaar terwijl de OZB de inflatie volgt. Dat staat in de begroting van de gemeente die door B&W aan de raad is gepresenteerd. Het college wijst er daarbij op dat begin dit jaar de hondenbelasting al is afgeschaft. B&W willen verder extra geld vrij maken voor de bijzondere bijstand, het jeugd sport- en cultuurfonds en ‘Vroegop erop af’ waarmee wordt voorkomen dat mensen met schulden nog verder in de problemen komen. Ook wordt geïnvesteerd in extra veiligheid, zoals meer BOA’s (handhavers) en de al eerder aangekondigde fraude-aanpak.