Bibliotheek Diemen

Bibliotheek Diemen kost gemeente meer

De bibliotheek in Diemen kost al tijden meer dan er aan opbrengsten is. Dat heeft mede te maken met de relatief lage bijdrage die de gemeente Diemen beschikbaar stelt voor bibliotheekwerk. Diemen betaalt €10,37 per inwoner terwijl het landelijke gemiddelde €23,93 per inwoner is. Amsterdam heeft het tekort voor het filiaal van OBA in Diemen steeds bijgepast maar wil dat vanwege bezuinigingen niet meer doen. Diemen zal het gat tussen inkomsten en uitgaven daarom nu gefaseerd dichten en in drie jaar toegroeien naar een extra bijdrage van  €50.000. Volgend jaar komt die extra bijdrage uit op €17.500, zo valt in de gemeentelijke begroting voor 2018 te lezen.  OBA Diemen zal in ruil daarvoor extra activiteiten organiseren maar ook zelf €30.000 vinden in haar begroting.