Meerlanden

Meerlanden steunt goede doelen en sport

Afvalverwerker Meerlanden, ook actief in Diemen, stelt opnieuw bijdragen beschikbaar voor goede doelen en sportverenigingen. Meerlanden heeft 50.000 euro in het Meerlandenfonds 2017 gestort. “Meerlanden staat middenin de maatschappij. Wij zorgen samen met bewoners, bedrijven en gemeenten voor een groene duurzame, schone en veilige omgeving, waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Goede doelen en (sport)verenigingen maken de maatschappij ook mooier, zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober tot 1 november. Bij de beoordeling wordt gekeken naar het bevorderen van het milieu en het welzijn van mensen. Voor goede doelen is de maximale bijdrage € 2.500,- en voor (sport)verenigingen maximaal € 1.000,-. Aanvragen via www.meerlanden.nl/inschrijven.