Diemen haalt doelen afvalinzameling niet

Diemen kan de doelstellingen voor de hoeveelheid huishoudelijk afval niet halen zonder grootschalige hervormingen in het systeem van afvalinzameling. In Diemen wordt volgend jaar naar schatting 215 kilo restafval per inwoner opgehaald terwijl de rijksoverheid mikt op 100 kilo in 2020, staat in de gemeentebegroting. Wel is de hoeveelheid restafval in Diemen verminderd, onder andere door extra aandacht te besteden aan de verbetering van scheiding van de afvalstromen GFT (groente-, fruit- en tuinafval), papier en kunststofverpakkingsafval. Zo is er in 2016 240 ton GFT-afval ingezameld, meer dan in het voorafgaande jaar. In dat kader wordt verder een aantal ondergrondse containers voor restafval “omgebouwd” voor plastic afval.