afvalcontainer op slot

Diemen houdt enquête over het afvalbeleid

De gemeente Diemen wil van de inwoners weten wat ze vinden van het afvalbeleid. ‘Wat gaat er goed en wat kan er beter?’ De antwoorden daarop geven de gemeente richting bij het uitvoeren van haar taken op het gebied van de afvalinzameling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de rekenkamer van de gemeente, een instantie die onder meer bekijkt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en de gewenste resultaten heeft. De enquête is uitsluitend online in te vullen via www.AfvalbeleidDiemen.nl. Dat moet dan wel gebeuren voor 16 oktober.