Burgemeester Diemen

Burgemeester hoopt op veroordeling na brand

Burgemeester Erik Boog van Diemen hoopt dat het strafrechtelijk onderzoek naar de fatale brand in de studentenflats aan de Rode Kruislaan, waarbij één dode en vier gewonden vielen, meer informatie en een veroordeling oplevert. Boog zegt dat in een reactie op het kritische rapport van het Instituut Fysieke Veiligheid over de brand in juli. ”De impact van de brand op alle betrokkenen is groot. Het leed bij de slachtoffers en nabestaanden kan ook niet verzacht worden door dit rapport. Wel zijn veel vragen, voor zover dat mogelijk was, door het onderzoek van het IFV beantwoord. Vastgesteld is dat de zeer heftige brand en de rookontwikkeling in het centrale trappenhuis een direct gevolg zijn van een moedwillige brandstichting”, aldus de burgemeester. De gemeente gaat de uitkomsten van het onderzoek bespreken met de betrokken partijen. Ten aanzien van het gemeentelijk toezicht is de conclusie van belang dat het gebouw tijdens het incident voldeed aan de wettelijke eisen, aldus de gemeente. Het college van B&W gaat het rapport verder bestuderen en zal een bestuurlijke reactie in november met de gemeenteraad bespreken.