Diemen collectief inkopen

Diemen gaat collectief zonnepanelen inkopen

De gemeente Diemen start met twee collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, waarvan één in combinatie met isolatie. De inkoop van zonnepanelen richt zich op 2.300 huiseigenaren van wie de woning al goed geïsoleerd is. De andere actie richt zich op 216 mensen die een woning in Diemen bezitten van vóór 1976. Dat zijn huizen met relatief hoge stookkosten. Deze bewoners krijgen een aanbod om niet alleen met zonnepanelen de elektriciteitsrekening naar beneden te brengen, maar ook tegen gunstige voorwaarden isolerende maatregelen te treffen wat de stookkosten flink reduceert. Alle betrokken bewoners worden door de gemeente rechtstreeks aangeschreven. Beide inkoopacties passen in het streven van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn en worden georganiseerd in samenwerking met ‘Winst uit je woning’ en het Energieloket.