Buurtproject Rode Kruislaan

Eigen ruimte en steun voor buurtproject Rode Kruislaan

Het buurtproject in de Rode Kruislaan krijgt een eigen ruimte in kinderdagverblijf de Toversteen en ondersteuning van een opbouwwerker. De gemeente gaat de ruimte in het centrum bij de studentenflats voor een jaar huren voor de verdere doorontwikkeling van de ‘community building’ waar ideeen van inwoners samen komen en mensen en initiatieven worden gebundeld. Ook krijgt de Stichting Welzijn Diemen geld om een opbouwwerker in te zetten voor de Rode Kruislaan alsmede voor Beukenhorst. Volgens B&W is dat voor de continuiteit van het buurtproject van belang om ondersteuning te blijven bieden.