Betaald parkeren Diemen

Betaald parkeren in Burg de Kievietstraat?

In de Burg. de Kievietstraat in het centrum van Diemen wordt mogelijk betaald parkeren ingevoerd. Momenteel geldt in die straat nog een blauwe zone. In het kader van de vernieuwing van de zogenaamde Oost-West as verdwijnt op de Muiderstraatweg een flink aantal parkeerplaatsen. Parkeren wordt daar dan betaald. Dat kan echter leiden tot overloop van parkeerders naar omliggende straten zoals de Burg. de Kievietstraat zodat daar ook betaald parkeren ingevoerd dient te worden. Dat schrijven B&W in antwoord op vragen van de VVD-fractie in het kader van de Begroting voor 2018.