Diemerplein Fietsen

Meer fietsplekken bij winkels Diemerplein

Bij het winkelcentrum Diemerplein komen nieuwe ‘nietjes’ voor fietsen. Daarbij gaat het met name om de achteringang die enige tijd geleden gerenoveerd is. De gemeente heeft de eigenaar van het centrum gevraagd daar fietsnietjes bij te plaatsen. Bij de ingang van Deen aan het Van Markenplantsoen zijn inmiddels al meer fietsplekken gerealiseerd. Verder geldt bij de ingangen aan de Ouddiemerlaan sinds de zomer een stringenter parkeerbeleid voor fietsen dat regelmatig wordt gehandhaafd. De gemeente kijkt ook nog naar mogelijke verbeteringen aan de horecakant op het Diemerplein zelf.