DeKey huurverhoging

De Key: huurverhoging anders opzetten

Woningstichting De Key, in Diemen onder meer beheerder van de woningen aan Beukenhorst en de studentenflats aan de Rode Kruislaan, wil de jaarlijks aanpassing van de huren op een andere manier opzetten. Volgens De Key is de huidige manier te ingewikkeld gebleken voor de sociale huur en studentenwoningen in Amsterdam en Diemen. Huurdersorganisatie Arcade is gevraagd om mee te denken over hoe De Key zorgt voor een rechtvaardige en transparante verdeling van de lasten over de huurders. De Key denkt dat dit kan door de huidige huur als uitgangspunt te gebruiken. Het voorstel is dat mensen die een lagere huur hebben, een hogere huuraanpassing krijgen dan mensen die een hogere huur hebben. β€˜β€™De huur is voor onze huurders een belangrijke kostenpost. Voor De Key vormt de huur een belangrijke bron van inkomsten. Hiermee bekostigen wij een groot deel van de volkshuisvestelijke ambities. Met ons huurbeleid zoeken we naar een balans tussen de benodigde inkomsten en de draagkracht van verschillende groepen huurders,’’ stelt de woningstichting.