Fatale brand Diemen

B&W geven reactie op onderzoeken fatale brand

B&W van Diemen hebben een uitgebreide reactie op de onderzoeken na de fatale brand in de studentenflats aan de Rode Kruislaan van half juli naar de gemeenteraad gestuurd. Het college neemt daarin onder meer een reeks praktische aanbevelingen over het handelen van de gemeente Diemen zelf over. Ook wordt gereageerd op de rapporten over de gang van zaken bij de brandweer. Gezien de gedetailleerdheid van de reactie en de bijbehorende rapporten en mede gezien de gevoeligheid van de materie ziet diemerkrant.nl af van een samenvatting. De gemeenteraad behandelt de nasleep van en onderzoeken naar de brand tijdens de informatieve raad op 23 november a.s.
De reactie van B&W en andere informatie is te vinden op http://www.ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=diemen&agendaid=c70742ed-aa95-48c6-804b-e1ff2ddd5633&FoundIDs=&year=2017