Diemerpolder

Meer ruimte voor honden in Diemerpolder

Groengebied Amstelland wil in Diemerpolder, het natuur- en recreatiegebied bij de Kanaaldijk en de Diem in Diemen-Noord, honden voortaan toelaten op de wandelpaden. Uit een controle door handhavers van de gemeente Diemen, de politie en controleurs van het groengebied is gebleken dat de huidige verboden massaal worden overtreden. Die controle gebeurde mede omdat er steeds meer klachten kwamen over het uitlaten van honden. Het bestuur vindt nu dat de in 2004 vastgestelde voorschriften niet meer van deze tijd zijn. De gemeente wijst er verder nog eens op dat honden in de bebouwde kom aangelijnd dienen te blijven. Ook geldt een opruimplicht voor de uitwerpselen. De enige uitzondering geldt voor de speciaal aangegeven losloop plaatsen Op speelplekken, trapvelden, zandbakken, speelweiden mogen geen honden komen. Handhavers controleren overal in de gemeente en kunnen daarbij ook naar een legitimatie vragen.