beveiliging Diemen-Zuid

Meer beveiliging in en rond Diemen-Zuid

Rond het station van Diemen-Zuid en ook in het Bergwijkpark moet meer beveiliging komen. Met name in Bergwijkpark hebben zich de afgelopen weken enkele incidenten voorgedaan die het gevoel van onveiligheid, vooral bij bewoners van de studentenwoningen, hebben verhoogd. Dat komt ook doordat het normale pad door het park wegens de werkzaamheden aan uitbreiding van Campus Diemen-Zuid is afgesloten. Ook bij station Diemen-Zuid doen zich echter regelmatig problemen voor. De gemeenteraad heeft nu – via een unaniem aangenomen motie van de VVD – geëist dat er betere verlichting komt en dat de werking daarvan beter wordt gecontroleerd. Politie, handhavers en beveiligers houden inmiddels al meer toezicht in het park maar de raad wil dat dat verder wordt opgevoerd, voorlopig voor de wintermaanden december en januari.