holland park school

School Holland Park krijgt ook kinderopvang

De nieuwe brede school die in Holland Park gebouwd gaat worden krijgt ook een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Tevens wordt onderzocht of de brede school na schooltijd gebruikt kan worden voor welzijnsactiviteiten voor de bewoners van Holland Park. De basisschool zelf moet ruimte bieden aan ongeveer 500 leerlingen en vervangt mede de bestaande openbare school De Venser in Diemen-Zuid. De gemeente en het schoolbestuur gaan samen aan de slag om binnen Holland Park een locatie te vinden voor een definitief gebouw met als uitgangspunt het creëren van een goed schoolgebouw passend bij de ideale leer- en werkomgeving voor kinderen en het onderwijsteam, meldt Holland Park op de website.