Spoorzicht Diemen

Veel wensen voor plannen Spoorzicht in Diemen

Sociale woningbouw, een middelbare school, een sporthal, mogelijk een nieuw honkbalveld en ook nog groen. Het zijn allemaal wensen die op het lijstje staan voor de nieuwe plannen voor Spoorzicht in Diemen, dat is de oudere woonwijk tussen het station Diemen en de goederenspoorlijn. Vanwege de aanleg van de onderdoorgang onder het spoor in de Ouddiemerlaan moet er een stedebouwkundig plan komen voor deze wijk. Het opstellen daarvan is gezien de vele wensen een ingewikkelde zaak. B&W willen daarom eerst keuzen maken in wat wel of niet in zo’n plan wordt opgenomen. Om dat vorm te geven wordt nu eerst een programma opgesteld.  Bij de herinrichting van Spoorzicht zullen de omwonenden en andere belangstellenden nauw betrokken worden.