Hogeschool inHolland

Hogeschool InHolland gaat weg uit Diemen

Hogeschool InHolland gaat weg uit Diemen. De onderwijsinstelling is momenteel gevestigd bij en rond de Bergwijkdreef in Diemen-Zuid. Het bestuur heeft echter besloten om de huisvesting van die lokaties en ook die in het aangrenzende deel van Amsterdam te verplaatsen naar de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. Hogeschool InHolland hoopt in 2021 in de nieuwe panden te kunnen trekken, heeft een woordvoerster desgevraagd meegedeeld. Voor zover bekend wil Diemen op de dan vrijkomende lokaties woningen bouwen. Of de containerwoningen voor studenten in dit deel van Diemen, die in beheer zijn bij woningstichting De Key, ook verdwijnen is nog niet bekend.