Overval Diemen

Verdere vooruitgang bij veiligheid Diemen

De aandacht voor preventie en samenwerking bij het veilig en leefbaar houden van Diemen heeft effect. Bij bijna alle categorieën is sprake van een stabiel beeld of zelfs een licht dalende trend vergeleken bij vorig jaar.
Dat blijkt uit cijfers van de gemeente over de uitvoering van het veiligheidsbeleid in de eerste acht maanden van 2017. Dit jaar heeft de burgemeester meer drugspanden gesloten. Dat volgt op het feit dat de gemeente en de politie scherper zijn geworden op het aanpakken en bestrijden van drugsoverlast, met name illegale hennepteelt. Daarnaast is veel aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit door controles op bedrijventerreinen en opslagboxen. Ook is een proefproject gestart in Diemen Noord met adrescontroles om woon- en identiteitsfraude tegen te gaan. Verder zijn er positieve ervaringen opgedaan met de buurtgerichte aanpak en de samenwerking tussen bewoners, woningbouwcorporaties, welzijnswerk, gemeente en politie. Waar dit speelt hebben inwoners een positiever gevoel over de veiligheid en leefbaarheid in de buurt omdat ze er zelf actief invloed op uitoefenen. Dat leidt er ook toe dat steeds meer inwoner meedoen aan bijvoorbeeld Burgernet en WhatsApp buurtpreventie.