Stationnetje Diemen

Stationnetje Diemen komt niet meer terug

Het stationsgebouwtje bij station Diemen, ook bekend als de sextant, komt niet meer terug na aanleg van de nieuwe onderdoorgang onder het spoor. NS bekijkt wel of het gebouw elders bij een ander station kan worden hergebruikt. B&W van Diemen hebben zelf geen concrete ideeën over een mogelijk tijdelijk gebruik ervan, staat in een antwoord op schriftelijke vragen van de VVD-fractie. Als iemand met een idee komt, dan zal dat worden doorgegeven aan NS. Onbekend is nog wanneer het gebouwtje, dat al langere tijd leeg staat maar wel de kaartautomaten huisvest, daadwerkelijk zal verdwijnen. De werkzaamheden aan de onderdoorgang zullen volgens de huidige planning pas in 2021 gaan beginnen.