Diemen meer sociale

Pas op langere termijn meer sociale huurhuizen

In Diemen is potentieel nog ruimte voor rond de duizend sociale huurwoningen. Voor niet meer dan ruim honderd daarvan zijn er nu concrete plannen op Plantage de Sniep. Van andere projecten is nog niet duidelijk wanneer die gerealiseerd kunnen worden maar dat zal niet op korte termijn zijn, blijkt uit een nota aan de gemeenteraad. Die plannen omvatten onder meer 620 tot 670 van dit soort goedkopere woningen in nieuwe gedeelten van Holland Park en mogelijke projecten in Spoorzicht, Buitenlust en enkele delen van Diemen-Zuid waaronder een locatie tussen Griend en de Gooiseweg. B&W stellen wel dat bij de toewijzing van sociale huurwoningen inwoners van Diemen voorrang krijgen voor zover dat binnen de wettelijke mogelijkheden is toegestaan.