Te weinig afval scheiding

Diemen doet te weinig aan scheiden afval

In Diemen wordt veel te weinig afval gescheiden aangeleverd. Dat kan de inwoners op termijn veel geld gaan kosten. Daarom moet er een beter inzamelingssysteem komen waar de gemeente samen met de bewoners aan wil gaan werken, heeft wethouder Jeroen Klaasse desgevraagd laten weten.
‘’Ik kom de afgelopen tijd steeds meer tot het inzicht dat het huidige systeem te kort schiet. Papier, plastic en GFT-afval moeten makkelijker kunnen worden aangeboden en voor restafval zou een hogere drempel kunnen komen. Afval is typisch een onderwerp om samen met bewoners over in gesprek te gaan en maatwerkoplossingen afhankelijk van de woonsituatie te bieden waar mogelijk.’’ De wethouder benadrukt daarbij wel ‘dat we als gemeente in de tussentijd wel afvalbedrijf Meerlanden scherp in de gaten moeten houden om het contract uit te voeren en mogelijk het contract uitbreiden met extra ophaalrondes en extra verzamelcontainers als de situatie daarom vraagt.’’