Buurtbemiddeling Diemen

Buurtbemiddeling Diemen uitgebreid

De buurtbemiddeling in Diemen wordt uitgebreid. Sinds 2013 werkt een groep mediators in Diemen onder de naam ‘Bemiddeling in de buurt’. Destijds is besloten deze deskundigen alleen in te zetten bij woningen die niet onder de woningcorporaties vallen. In 2016 zijn de bemiddelaars zeven keer in actie gekomen, waarbij vier keer voor geluids- of geuroverlast. B&W willen de buurtbemiddeling nu uitbreiden naar alle huizen in de gemeente. Bovendien zal het bestaan van de buurtbemiddeling meer onder de aandacht worden gebracht van de inwoners en van partners. Het college signaleert daarbij wel dat het aantal aanvragen voor bemiddeling tot nu toe is achtergebleven bij de verwachtingen.