Dataveiligheid Diemen

Data-veiligheid vergt meer geld gemeente

De gemeente Diemen versterkt de activiteiten rond de veiligheid van informatie en de privacy. ‘’Iedere organisatie dient een samenhangend pakket aan maatregelen te treffen en onderhouden, om zo de betrouwbaarheid van de informatievoorziening te waarborgen’’, aldus een gemeentelijke notitie. Bovendien stelt een in mei van kracht wordende Europese verordening meer eisen op dit gebied. Daarom wordt het aantal mensen dat bij het samenwerkingsverband Duo+ bezig is met deze taak uitgebreid van 0,5 naar 1,8 fte. Dat kost de gemeente Diemen jaarlijks 65.000 euro. Daarnaast krijgt de directeur van Duo+ de bevoegdheid tot de inrichting van de beveiligingsorganisatie en het formaliseren van het informatieveiligheidsbeleid op tactisch en operationeel niveau. Die plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.