Diemen hakt bomen om

Diemen gaat weer veel bomen omhakken

De gemeente Diemen heeft bij zichzelf vergunning aangevraagd voor het vellen of verplaatsen van 141 bomen langs de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg. Dat is nodig om de grondige vernieuwing van deze zogenaamde Oost-West as mogelijk te maken. Tegelijk is ook vergunning gevraagd voor het omzagen van zes bomen in de Hector Petersenstraat in Diemen-Zuid. Dit voorjaar gaat de gemeente ook 55 bomen bij Meerkoet in Diemen-Noord om laten hakken ter voorbereiding van het grondige onderhoud en de vernieuwing van de wijk Vogelbuurt. De afgelopen zomer zijn bovendien tientallen oude bomen gesneuveld langs de Bergwijkdreef en omgeving om onder meer de vernieuwing van die weg mogelijk te maken.