Diemen Zuid geen blauwe

Wijken Diemen-Zuid toch geen blauwe zone

In de Anne Frankwijk en Roggekamp in Diemen-Zuid komt geen blauwe zone voor parkeren. Oorspronkelijk zaten die straten wel in de plannen om de blauwe zone in verschillende delen van Diemen uit te breiden. Maar de petities uit die wijken bleken bij nader inzien niet door de vereiste 51 procent van de bewoners gesteund te zijn. In Diemen-Zuid krijgen Dalkruid/Kleefkruid/deel Kleefkruid/deel Knoopkruid wel een blauwe zone. Ook het besluit om Buitenlust bij station Diemen als blauwe zone aan te wijzen blijft gehandhaafd. De gemeente zal de bewoners van de betrokken wijken schriftelijk informeren.