Saan helpt

Saan helpt bij herstel stormschade aan kerk

Met behulp van een kraan van Koninklijke Saan zijn enkele pannen op het dak van de RK Kerk St Petrus Banden in Diemen die door de storm waren losgeraakt weer op hun plaats gelegd. Tegelijkertijd is ook de dakgoot van de pastorie schoongemaakt. De actie is voor Leefbaar Diemen aanleiding nog eens te wijzen op de problemen bij de naastgelegen pastorie. ‘’Dit is één van de Diemense parels in verval. Helaas kon Stadsherstel niet tot restauratie overgaan. Leefbaar Diemen heeft in haar verkiezingsprogramma de wens opgenomen, om de pastorie door de gemeente over te laten nemen en er appartementen voor jongeren uit Diemen van te maken. Er zijn wel heel veel hobbels te nemen, maar we kunnen niet toezien dat de entree van Diemen nog verder in verval raakt.’’