Milieu Service Nederland

Bedrijf Diemen steunt De Mobiele Fabriek

Milieu Service Nederland, dat is gevestigd op bedrijventerrein Stammerkamp in Diemen, steunt De Mobiele Fabriek, een project om puin van natuurrampen of oorlogsgeweld om te zetten in kleine betonnen blokken die – als legostenen – gebruikt kunnen worden bij de wederopbouw. De Mobiele Frabriek gaat helpen bij de wederopbouw van Haiti dat de afgelopen jaren is getroffen door verschillende grote rampen. In de hoofdstad Port-au-Prince wordt meegebouwd aan een project om leefruimte te bieden aan dertig families. Dankzij de steun van Milieu Service Nederland kunnen drie ongeschoolde werkloze werkkrachten daar worden opgeleid tot recyclespecialist. Zij zijn vervolgens in staat om het ingezamelde puin om te zetten in een waardevolle grondstof (Q-Brixx) en hiermee nieuwe, aardbevingsbestendige huizen te bouwen. De activiteit past bij het beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij het Diemer bedrijf.