Statiegeld flesjes

Raadsfracties willen  statiegeld op plastic

De Ouderenpartij Diemen en GroenLinks willen dat er statiegeld komt op plastic flessen en ook op blikjes. Volgens de raadsfracties bestaat het zwerfafval in Diemen veelal uit weggeworpen flesjes en blikjes. Vooral het plastic leidt tot ernstige vervuiling, met name van het water waar het bekend staat als ‘plastic soep’. ‘’Voorkomen is beter dan genezen, dus het terugdringen van plastic afval kan het beste bij de bron gebeuren. Uit onderzoek blijkt dat statiegeld op blikjes en flesjes het zwerfafval met 90 procent kan verminderen,’’ stelt de Ouderenpartij Diemen in een door GroenLinks gesteunde motie aan de raad. Daarin wordt verzocht om Diemen zich zo snel mogelijk te laten aansluiten bij de Statiegeld Alliantie, een breed gesteunde oproep om statiegeld in te voeren op plastic flesjes en blikjes. Eerder al sloot ook het in Diemen werkzame afvalbedrijf Meerlanden zich bij die alliantie aan.