GR Verkieizng Diemen

Stemhulp Mijn Stem Diemen in de lucht

De stemhulp Mijn Stem voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Diemen gaat op donderdag 15 februari om 10.00 uur live op diemen.stem.nl. Op die stemhulp kunnen inwoners van Diemen aan de hand van stellingen een beter inzicht krijgen in hun voorkeur. De stellingen zijn specifiek voor Diemen opgesteld in samenwerking tussen de gemeente, de politieke partijen die aan de verkiezingen deelnemen en onderzoeksbureau Citisens. Aan de hand van de partijprogramma’s heeft Citisens een eerste groslijst van stellingen voor Diemen opgesteld. Vervolgens is tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van die partijen de uiteindelijke lijst samengesteld.  Belangrijk daarbij is dat die stellingen (1) belangrijk genoeg worden gevonden en (2) voldoende spreiding (verschil van mening tussen de partijen) laten zien zodat de stemhulp een goed advies vormt voor de kiezer.