Middelbare school Diemen

Middelbare school Diemen met 600 tot 800 leerlingen

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer OSB denkt bij een nevenvestiging in Diemen aan 600 tot 800 leerlingen. Die middelbare school zou al in september 2019 moeten starten. ‘’De vraag is op dit moment nadrukkelijk aanwezig en – gezien de lange voorbereidingstijd – willen we zo snel mogelijk aan deze vraag voldoen. Om in september 2019 met de school te kunnen starten dient nu het besluit genomen te worden, zodat we voldoende voorbereidingstijd hebben voor het realiseren van een tijdelijke accommodatie,’’ schrijven B&W in antwoord op vragen van Leefbaar Diemen. De gemeente is met OSB overeengekomen dat leerlingen uit Diemen voorrang zullen krijgen bij plaatsing. Dat is mede mogelijk omdat de in Diemen gevestigde nevenvestiging buiten het Amsterdamse matchingsysteem voor middelbare scholen zal vallen.