Woonplicht Diemen

Vragen over woonplicht huiseigenaren Diemen

De Ouderenpartij Diemen heeft aan B&W gevraagd of eigenaren van nieuwe woningen verplicht zijn in dat huis te gaan wonen en die woning ook niet direct mogen doorverkopen. Ook wil de raadsfractie weten hoe vaak daarvan wordt afgeweken en of de gemeente middelen heeft om die woonplicht te handhaven. Aanleiding voor de vragen is een artikel in Het Parool waarin onder meer Holland Park in Diemen wordt genoemd als wijk waar nieuwe woningen al snel met forse winst worden verkocht. Ook zijn verschillende huizen door de eigenaren direct in de verhuur gedaan. ‘’Kunt u cijfers of aantallen noemen van nieuwbouwwoningen in Diemen (niet alleen in Holland Park) die niet door de eigenaar worden bewoond? Kunt u dit nader specificeren in leegstand, verhuur, onderhuur, of ander gebruik? Wat zijn de gevolgen hiervan?,’’ aldus de Ouderenpartij in schriftelijke vragen. Als er nog geen woonplicht bestaat, dan wil de fractie graag weten wat B&W denken te doen om dat alsnog in te voeren.