Omval secretaris

De Omval in Diemen zoekt nieuwe secretaris

Stichting De Omval, die het gelijknamige theater in Diemen exploiteert, zoekt een nieuwe secretaris. Het bestuur bestaat uit vijf leden en is gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategische koers van De Omval, de continu√Įteit, vernieuwing, uitvoering, afspraken met subsidiegevers en aansturing van de directie. Van het nieuwe bestuurslid wordt kennis en ervaring op het gebied van governance verwacht terwijl hij of zij ook affiniteit met cultuur, het culturele leven in Diemen en het theater dient te hebben. In verband met de gewenste diversiteit gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar maar daarnaast vereist het secretariaat ook verdere inzet. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de huidige secretaris via marieke¬≠_snieders@versatel.com