PlantageDeSniep

Verwarming De Sniep Diemen problematisch

De WarmteKoudeOpslag WKO bij de nieuwe woningen op Plantage de Sniep vertoont veel storingen.  Ook de afgelopen koude weken zijn er veelvuldig problemen geweest. Doordat de huizen dan automatisch elektrisch verwarmd worden, komen de bewoners voor enorme energiekosten te staan, schrijft de raadsfractie van GroenLinks in vragen aan B&W. ‘’Voor de gemeente is het van belang dat De Sniep een duurzame woonwijk is. Daarnaast willen wij Diemen op korte termijn verder verduurzamen. GroenLinks wil daarom dat de problemen rondom de WKO zo spoedig mogelijk worden opgelost.’’ De fractie wil daarom weten wat B&W tot nu toe hebben gedaan om tot zo;n oplossing te komen. Ook zou het college meer druk moeten zetten op Eneco dat volgens de bewoners ‘weinig pro-actief’ is. B&W zouden de bewoners ook moeten ondersteunen in hun gesprekken met Eneco. ‘’Deelt het college met GroenLinks dat Eneco zich moet inspannen voor schadeloosstelling van bewoners voor elektrisch bijstoken als dit een direct gevolg is van storingen in het systeem? Als een storingsvrij systeem niet langer gezien wordt als haalbaar, is Eneco bereid om bewoners te helpen met het meefinancieren en collectief inkopen van andere vormen van duurzame energie, zoals zonnepanelen?’’