Duurzaamheidspact

Partijen in Diemen willen duurzaamheidspact

De politieke partijen in Diemen willen komen tot een Diemens duurzaamheidspact. Dat bleek tijdens het verkiezingsdebat dat Daarom Duurzaam Diemen organiseerde in De Omval. Daar gaven de fracties hun visie op duurzaamheid en op de activiteiten van de duurzaamheidsgroep en werden ideeën uitgewisseld met de zaal. Aan de orde kwamen onder meer het reduceren van restafval, de opzet van  een energiecoöperatie, aardgasloze gebouwde omgeving, voeding, bewustwording en gedragsverandering. Ook werd het Actieplan 2030 van Daarom Duurzaam Diemen aan de politieke leiders gepresenteerd. Daarom Duurzaam Diemen is blij met de uitkomsten van het debat.  ”Het belang van duurzaamheid staat op het netvlies van de fracties. Het is goed om te merken dat duurzaamheid leeft bij alle partijen en er bereidheid is om samen de schouders er onder te zetten. Natuurlijk zijn er verschillen in opvatting en aanpak, maar het is winst dat er breed draagvlak lijkt te zijn voor een duurzaamheidspact.’’ Het Actieplan 2030 is te downloaden op http://daaromdiemen.nl/actieplan-daarom-duurzaam-diemen/ en op de website van Ondernemend Diemen.