Betaald parkeren

Betaald parkeren in kantorenwijk Diemen

In de kantorenwijk Bergwijkpark Zuid in Diemen wordt vanaf 3 april betaald parkeren ingevoerd. Dat is vooral nodig omdat in de omringende wijken Venserpolder in Amsterdam-Zuidoost en Duivendrecht eveneens parkeerregulering gaat gelden. Om te voorkomen dat parkeerders uitwijken naar Bergwijkpark, waardoor er voor werknemers geen parkeerruimte meer is, is in overleg met de bedrijven gekozen voor betaald parkeren.
De schaarste aan parkeerplaatsen neemt naar verwachting de komende jaren alleen maar toe. Gemeente en bedrijven zijn daarom bezig met een proces van bewustwording rondom mobiliteit. Bergwijkpark beschikt met het naast gelegen station Diemen-Zuid over uitstekende openbaar vervoer verbindingen. Daarnaast kan ook gedacht worden aan het faciliteren van het gebruik van elektrische fietsen met oplaadpunten e.d. Het thema mobiliteit wordt opgepakt in de Werkgroep Bergwijkpark die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven, gemeente en politie.