Woonplicht Diemen

Diemen kijkt naar invoering woonplicht

B&W van Diemen kijken naar de mogelijkheid om een zelfwoonplicht voor kopers/eigenaren van koopwoningen in te voeren. Zo’n eventuele woonplicht bij nieuwbouwcomplexen zal in een komende woonvisie verder worden behandeld, schrijft het college in antwoord op schriftelijke vragen van de Ouderenpartij Diemen.
Amsterdam gaat wel een woonplicht invoeren om te voorkomen dat teveel koopwoningen door beleggers worden gekocht om vervolgens verhuurd te worden. B&W van Diemen willen daarbij ‘waken voor een zogenaamd waterbedeffect waarbij (particuliere) beleggers naar nieuwbouwontwikkelingen in Diemen gaan vluchten’. Het is volgens het college van belang dat als koopwoning aangewezen nieuwe huizen ook als zodanig beschikbaar blijven en niet door toedoen van vastgoedbeleggers in feite worden omgezet in vrije sector huurwoningen. De gemeente kan, juist omdat er momenteel geen zelfwoonplicht geldt, niet aangeven hoeveel woningbezitters in Diemen hun huis op dit moment hebben verhuurd.