Bewoners DZ ongerust

Bewoners Diemen-Zuid ongerust over asbest

Bij bewoners van een woningcomplex aan Havikskruid in Diemen-Zuid is onrust ontstaan over asbest. Bij enkele bewoners bestaat de vrees dat dat is vrijgekomen tijdens onderhoudswerkzaamheden. Woningcorporatie Rochdale gaat deze week nog in één woning een asbestinventarisatie uitvoeren om uit te sluiten dat er gevaar bestaat voor besmetting.
Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de gevel bleek in de spouw een plaat aanwezig te zijn waarvan werd vermoed dat deze asbesthoudend materiaal bevatte. Om dit zeker te weten, heeft er een asbestdeskundige naar gekeken. Deze constateerde dat het inderdaad asbest betrof, maar dat het zich bevindt op een plek waar bewoners niet bij kunnen. In één woning is echter in de spouw door zo’n plaat geboord waardoor er gruis in de woning terecht is gekomen. Uit de kleefmonster in deze woning bleek dat er geen asbestvezels vrijgekomen zijn. Donderdag wordt in één woning uitgebreid visueel onderzoek gedaan. Afhankelijk van de uitkomsten, worden er indien nodig de nodige maatregelen getroffen.
Rochdale heeft de problemen besproken met een delegatie van de bewoners. ‘’Behalve de asbestkwestie willen zij ook een aantal klachten bespreken die al langere tijd spelen en die Rochdale niet oplost. Zowel met de huurders als met de eigenaren maken wij op korte termijn een vervolg afspraak om hier serieus naar te kijken. Als blijkt dat wij tekort hebben geschoten, moet dit alsnog zo snel mogelijk gebeuren,’’ aldus de woordvoerder van Rochdale.