Petrusschool

Petrusschool Diemen naar stichting A’dam

De Stichting Petrusschool in Diemen gaat fuseren met Asko, de Amsterdamse stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel onderwijs. Dat moet leiden tot een schaalvergroting terwijl tegelijk de menselijke maat bij zowel de school zelf als bij het bestuur wordt gewaarborgd. ‘’De besturenfusie maakt het mogelijk om onder één bestuurlijke verantwoordelijkheid en regie te zorgen voor een financieel draagkrachtige organisatie die beschikt over de omvang, de middelen en het beleidsvoerend vermogen om te kunnen blijven investeren in kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs. Voor de continuïteit van het bestuur van de Sint Petrus school zien wij de fusie als een positieve ontwikkeling,’’ schrijven B&W in een toelichting. Het college wijst er ook nog op dat Asko voor de Diemer scholen een aparte subcommissie heeft.