Parkeren Holland Park

Parkeren nieuwkomers Holland Park probleem

Nieuwe bewoners van Holland Park die nog niet feitelijk zijn verhuisd ondervinden veel problemen met parkeren. Voor veel (toekomstige) inwoners van Holland Park zit er een tijd van enkele weken tot maanden tussen het moment dat de woning is opgeleverd en ze daar ook daadwerkelijk gaan wonen. Maar het aanvragen van een bezoekersvergunning voor parkeren is pas mogelijk na inschrijving in de gemeente, signaleert de raadsfractie van D66 in schriftelijke vragen aan B&W. ‘’Heeft het college begrip voor het feit dat mensen ook eerder dan de inschrijving in de gemeente een bezoekersvergunning vaak hard nodig hebben om het klussen in hun woning door vrienden, familie en/of bedrijven goed mogelijk te maken?’’ wil D66 weten. De fractie wil zorgen dat de inwoners van deze nieuwe wijk zich direct welkom voelen in Diemen en vraagt dan ook of B&W een oplossing willen bieden, bijvoorbeeld door een tijdelijke mogelijkheid voor bezoekersparkeren voor mensen die nog niet staan ingeschreven maar wel kunnen aantonen eigenaar te zijn van een onlangs opgeleverde woning.