woonfraude

Aanpak woonfraude brengt veel aan ’t licht

De pilot met de integrale aanpak van woon- en adresfraude in Diemen-Noord heeft veel zaken aan het licht gebracht. ‘’Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) mensenhandel, uitbuiting, hennepkwekerijen, woonfraude en uitkeringsfraude. Die zaken pakken wij nu met onze partners effectief op. Voor mij staat al vast dat voortzetting van een dergelijke aanpak zeer gewenst is. Zo wil ik een vervolg in de overige woonwijken en op de bedrijventerreinen van Diemen. Dan ga ik ook gebruik maken van het ondermijningsbeeld dat momenteel voor onze hele gemeente wordt opgesteld,’’ zegt burgemeester Erik Boog in een interview op de website van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG. ‘’Al deze controles en handhavingsacties zijn belangrijk, maar ik wil ‘de kraan zoveel mogelijk dichtdraaien’. Voorkomen is altijd beter dan genezen. En als je het niet kan voorkomen dan moet je signalen van misstanden veel sneller en beter oppakken. Door dit hele proces wordt het fraudebewustzijn binnen de gemeente en binnen de samenwerkende partners enorm vergroot en dat is ook grote winst.’’