Diemerbos

Diemen wil bijdrage Diemerbos verhogen

Diemen is bereid de jaarlijkse bijdrage aan het beheerfonds van het Diemerbos na 2020 met bijna 20.000 euro te verhogen tot 33.000 euro. Dat is nodig omdat ondanks een reeks initiatieven ook na 2020 nog geen zicht is op een oplossing van het structurele beheerprobleem voor het Diemerbos. Voorwaarde is wel dat ook de andere partners, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland, hun bijdragen verhogen. Met de in totaal 150.000 euro per jaar die dan beschikbaar is zou voor het Diemerbos een ‘afgeschaald ambitieniveau’ bereikt kunnen worden, schrijven B&W van Diemen in een voorstel aan de gemeenteraad die de verhoging van de bijdrage nog moet goedkeuren.